Trường trung học quốc tế Geithain

Trang chủ / Ngày tháng

Ngày &; Ngày

Đối với tất cả các ngày khác của các lớp học, vui lòng sử dụng lịch trên Lernsax.

Fototermin 5.Klassen
06.08.2024

Elternsprechtage

 

Schulweihnachtsmarkt
06.12.2024

Weihnachtskonzert

 

Ende Kurshalbjahr 12/1 & 13/1
20.12.2024

Tag der offenen Hochschultür
09.01.2025

FvU-Woche
27.01. – 31.01.2025

Tag der offenen Tür
01.02.2025

Vorabitur
03.02. – 14.02.2025

Halbjahresinformation
14.02.2025

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.