Trường trung học quốc tế Geithain

Trang Chủ / Cha mẹ

Hoạt động của phụ huynh

Cam kết

Có một số cách để phụ huynh tham gia vào trường của chúng tôi. Cho dù là đại diện phụ huynh, thành viên hội phụ huynh hay trong hiệp hội hỗ trợ của trường chúng tôi - cam kết luôn được yêu cầu và cho con bạn thấy trường "của nó" quan trọng như thế nào đối với bạn.

Tất nhiên, chúng tôi cũng rất vui khi nhận được sự hỗ trợ tại các lễ hội và lễ kỷ niệm thông qua sự giúp đỡ thiết thực, tiền hoặc quyên góp bằng hiện vật, hỗ trợ phân công công việc hoặc ý tưởng và cảm hứng của bạn. Nói chuyện với chúng tôi!

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.