Międzynarodowa Szkoła Średnia Geithain

Strona główna / Rodzice

Stowarzyszenie rodziców

Ogólne

Przedstawiciele rodziców reprezentują interesy rodziców i uczniów wobec szkoły.

Najważniejsze zadania to:

  • pogłębienie relacji zaufania i współpracy między rodzicami i nauczycielami
  • Ochrona interesów rodziców w zakresie edukacji i wychowania ich dzieci.
  • Zapewnienie rodzicom możliwości uzyskania informacji i dyskusji podczas specjalnych wydarzeń.
  • Omówienie życzeń, sugestii i propozycji rodziców

Przedstawiciele rodziców w roku szkolnym 2023/24

Procedury rozwiązywania problemów

Z konferencji szkolnej w dniu 18.06.2015 r.

Rodzice chcą procedury ogólnej:
(ta sama procedura dotyczy rodziców)

  • Zachęcaj ucznia do przejęcia kontroli nad własnym losem,
  • uczeń najpierw kontaktuje się z odpowiednim nauczycielem przedmiotu,
  • uczeń informuje wychowawcę klasy, który w razie potrzeby może pełnić rolę moderatora,
  • Jeśli problemu nie można rozwiązać, konsultuje się z nauczycielem łącznikowym,
  • ostatnia instancja: zarządzanie szkołą.

Różnorodność językowa

Tłumaczymy nasze strony internetowe za pomocą rozszerzenia, które tworzy automatyczne tłumaczenie przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.

Z tego powodu nie możemy zagwarantować idealnego i bezbłędnego tłumaczenia.