Mezinárodní střední škola Geithain

Home / Žáci

Studentská rada

Pomoc při utváření školy

V rámci participace žáků mají žáci možnost podílet se na utváření života a výuky své školy. Žáci jsou podporováni ředitelem školy, učiteli a rodiči.

Od 5. ročníku si žáci každé třídy volí ze svého středu zástupce žáků třídy a jeho zástupce ihned po začátku školního roku. Zástupci žáků třídy zastupují zájmy žáků své třídy ve všech záležitostech týkajících se školy a výuky. (Výňatek ze saského školského zákona)

Nejdůležitější úkoly zástupců třídy

 • zastupovat zájmy žáků
 • zprostředkovat problémy s učiteli
 • reprezentovat třídy navenek

Práva studentské rady

 • Právo na zastoupení studentů
 • Právo účastnit se zasedání studentské rady
 • Právo na informace
 • Právo na zprostředkování
 • Právo být slyšen
 • Právo na návrh
 • Právo na odvolání
 • Právo na jednu "hodinu zástupce třídy" měsíčně.
 • Právo na shromažďování studentů

Úkoly studentské rady

 • Účast ve studentské radě
 • Účast na školní konferenci
 • Ochrana školních zájmů žáků
 • Povinnost informovat
 • Pomoc při řešení konfliktů/povinnost mediace
 • Volba styčného učitele

Zástupci studentů pro školní rok 2023/24

      Studentská rada

 • Zástupkyně studentů : Carolin Schirmer (11g2)
 • Zástupce studentů : Josephin Ruppelt (10a)

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme pomocí rozšíření, které využívá nejmodernější software k vytvoření automatického překladu.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.