Smutek za Carla Hahna

S neskonalou vděčností se skláníme před jmenovcem Saské mezinárodní školy - společností Carl Hahn gGmbH.

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme pomocí rozšíření, které využívá nejmodernější software k vytvoření automatického překladu.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.